HOTLINE 24/7
0906565988
EMAIL HỖ TRỢ
khaithacda.hsq@gmail.com
323 BÙI THỊ XUÂN
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế

Xí nghiệp đá ốp lát Phú Lộc

–    Địa chỉ: thôn Quê Chữ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh TT – Huế

–    Lĩnh vực hoạt động: khai thác, chế biến đá ốp lát

–    Điện thoại: 02343 832061

Sản phẩm mới

0906565988