HOTLINE 24/7
0985909892
EMAIL HỖ TRỢ
[email protected]
323 BÙI THỊ XUÂN
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Hiện tại, do nhu cầu mở rộng quy mô và để thực hiện các kế hoạch phát triển trong tương …

Xem thêm »
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐIỆN – CƠ KHÍ

Hiện tại, do nhu cầu mở rộng quy mô và để thực hiện các kế hoạch phát triển trong tương …

Xem thêm »
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ THỪA THIÊN HUẾ Địa chỉ: 323 Bùi Thị Xuân – phường Phường Đúc …

Xem thêm »

Sản phẩm mới

0985909892