HOTLINE 24/7
0906565988
EMAIL HỖ TRỢ
khaithacda.hsq@gmail.com
323 BÙI THỊ XUÂN
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế
𝑪𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒓𝒂 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒂𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 đ𝒊 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒉𝒂̣𝒕 𝒄𝒂́𝒕 𝒗𝒐̂ 𝒅𝒂𝒏𝒉.
𝑯𝒐̣ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒓𝒂 đ𝒆̂̉ 𝒊𝒏 𝒅𝒂̂́𝒖 𝒍𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒎𝒂̣̆𝒕 đ𝒂̂́𝒕, 𝒊𝒏 𝒅𝒂̂́𝒖 𝒍𝒂̣𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒊𝒎 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒂́𝒄.
🌸 Và cũng giống như vậy, đá Granite đen sinh ra không chỉ là một loại đá bình thường vô danh, nó được sinh ra để làm dấu ấn, cột mốc cho giai đoạn cuối cùng của con người.
👉 Hiểu được điều đó, Đá Granite Đen Huế đã lựa chọn 2 loại đá gồm: đen bóng và đá bia với ưu điểm sáng bóng, độ đồng nhất cao về vân mây, cấu tạo cứng cáp cùng sự bền chắc của đá granite tự nhiên để góp phần xây dựng công trình Nghĩa Trang Thành Phố.
𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒅𝒖̛̣ 𝒂́𝒏:
– Chủ dự án: Nghĩa Trang Thành Phố
– Khối lượng: ~900m2
– Vật liệu sử dụng: Đá granite đen bóng, đá bia.
0906565988