HOTLINE 24/7
0906565988
EMAIL HỖ TRỢ
khaithacda.hsq@gmail.com
323 BÙI THỊ XUÂN
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

Hội đồng quản trị: có 03 thành viên

–    Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT

–    Ông Trần Văn Can – Thành viên HĐQT

–    Ông Nguyễn Đình Duy  – Thành Viên HĐQT

Ban Kiểm soát: có 03 thành viên

–    Ông Bùi Hoàng Phương  – Trưởng  ban Kiểm soát

–    Bà Trần Bảo Châu – Thành viên ban Kiểm soát

–    Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Thành viên ban Kiểm soát

Ban Giám đốc: có 01 thành viên

–    Ông Nguyễn Hùng Ân – Giám đốc Công ty

Công ty có 06 Phòng chức năng và 02 Xí nghiệp trực thuộc.

–    Văn phòng Hội đồng quản trị

–    Phòng Kế Hoạch – Tổng hợp

–    Phòng Tài chính – Kế toán

–    Phòng Kinh doanh

–    Phòng Vật tư

–    Phòng Kỹ thuật cơ giới

–    Xí nghiệp đá xây dựng Ga Lôi

–    Xí nghiệp đá ốp lát Phú Lộc

Sơ đồ tổ chức:

Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần khai thác Đá Thừa Thiên Huế.
Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần khai thác Đá Thừa Thiên Huế.

 

0906565988