HOTLINE 24/7
0763565999
EMAIL HỖ TRỢ
[email protected]
323 BÙI THỊ XUÂN
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: 323 Bùi Thị Xuân – phường Phường Đúc – TP Huế

Điện thoại: 0543 881 286; 3823 141 – Fax 0543 823 599

Sản phẩm mới

0763565999