02343 881226
323 Bùi Thị Xuân
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế

Thông tin sản phẩm

Giá:

Liên hệ

Liên hệ ngay

323 Bùi Thị Xuân
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế
Hotline:
02343 881226

Mô tả sản phẩm

Một số Kích thước thông dụng: 30×30, 30×60, 40×40, 40×80,…

Ảnh Màu thực của đá Huế Khò nhám:

Một số công trình thi công đá Huế khò nhám:

0763565999