HOTLINE 24/7
0906565988
EMAIL HỖ TRỢ
khaithacda.hsq@gmail.com
323 BÙI THỊ XUÂN
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế

Xí nghiệp đá xây dựng Ga Lôi
–    Địa chỉ: thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
–    Lĩnh vực hoạt động:
+ Khai thác, sản xuất chế biến đá xây dựng
+ Cung cấp các sản phẩm, đất, đá làm vật liệu xây dựng.
– Số điện thoại: 02343 832061

Sản phẩm mới

0906565988