HOTLINE 24/7
0906565988
EMAIL HỖ TRỢ
khaithacda.hsq@gmail.com
323 BÙI THỊ XUÂN
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: Thứ Năm, ngày 20 tháng 4 năm 2023 | 8h00 Sáng (GMT+7)

Hình thức họp trực tiếp tại trụ sở văn phòng công ty:

323 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc,

Thành phố Huế, Việt Nam

———————————–

Mọi thắc mắc liên quan đến ĐHĐCĐ 2023, vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khai thác đá Thừa Thiên Huế

Email: khaithacda.hsq@gmail.com

SĐT: 0234 3881 286 – 0905 126 426

Sản phẩm mới

0906565988