HOTLINE 24/7
0985909892
EMAIL HỖ TRỢ
[email protected]
323 BÙI THỊ XUÂN
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

Thời gian tổ chức đại hội: 8h00 ngày 09/04/2021.

Sản phẩm mới

0985909892