HOTLINE 24/7
0906565988
EMAIL HỖ TRỢ
khaithacda.hsq@gmail.com
323 BÙI THỊ XUÂN
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

Thời gian tổ chức đại hội: 8h00 ngày 09/04/2021.

Sản phẩm mới

0906565988