HOTLINE 24/7
0906565988
EMAIL HỖ TRỢ
khaithacda.hsq@gmail.com
323 BÙI THỊ XUÂN
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CP KHAI THÁC ĐÁ THỪA THIÊN HUẾ

LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Thành Phố Huế, Ngày 13 tháng 5 năm 2023

       

Sản phẩm mới

0906565988