HOTLINE 24/7
0906565988
EMAIL HỖ TRỢ
khaithacda.hsq@gmail.com
323 BÙI THỊ XUÂN
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế
🎯 Công trình 15 Lê Lợi – Thành phố Huế
.Hạng mục: Lát Sân
.Vật liệu sử dụng chính: Đá đen Huế – Phú Lộc Khò Nhám (Kích thước 30x30x3)
.Khối lượng: 2000m2

Sản phẩm mới

0906565988