02343 881226

khaithacda.hsq@gmail.com
323 Bùi Thị Xuân
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: 323 Bùi Thị Xuân – phường Phường Đúc – TP Huế

Điện thoại: 0543 881 286; 3823 141 – Fax 0543 823 599

Sản phẩm mới

0906565988