02343 881226

khaithacda.hsq@gmail.com
323 Bùi Thị Xuân
Phường Phường Đúc – Thành phố Huế

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

  • Khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
  • Khai thác chế biến, kinh doanh đá Granite.
  • Thi công công trình
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
0906565988