Home / THÔNG BÁO – V/v Chốt Danh sách Cổ đông

THÔNG BÁO – V/v Chốt Danh sách Cổ đông

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

-Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau.TB chốt ds cổ đông

THÔNG BÁO – V/v Chốt Danh sách Cổ đông
Rate this post

About Admin

Check Also

Cưa xẻ đá Block

Quy trình khai thác và cưa xẻ đá Block   Cưa xẻ đá BlockRate this …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.