Home / Quan hệ cổ đông / THÔNG BÁO – V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông năm 2020

THÔNG BÁO – V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế
– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
– Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau;
– Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
– Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 13/06/2020;
– Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00′ ngày 01/06/2020
Để việc tổ chức Đại hội đúng theo kế hoạch và quy định của pháp luật. kính đề nghị các cổ đông có thay đổi về địa chỉ, số lượng cổ phần sở hữu xin liên hệ với Công ty để được điều chỉnh bổ sung;
Địa chỉ liên hệ:
Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 323 Bùi Thị Xuân – phường Phường Đúc – Thành phố Huế – Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3881286.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HOÀI THU

THÔNG BÁO – V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông năm 2020
Rate this post

About Admin

Check Also

Thông tin tuyển dụng tháng 09/2020.

Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế tuyển dụng tháng 09/2020 Số lượng …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.