Home / Quan hệ cổ đông / Thông báo chốt Danh sách cổ đông 2016

Thông báo chốt Danh sách cổ đông 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khai thác đá TT-Huế.

Hội đồng quản trị Công ty CP Khai thác đá TT-Huế trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:

  • Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016
  • Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trung tuần tháng 4/2016
  • Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 30/3/2016

Để việc tổ chức Đại hội đúng theo kế hoạch và quy định của pháp luật, kính đề nghị các cổ đông có thay đổi về địa chỉ, số lượng cổ phần sở hữu liên hệ với Công ty để được điều chỉnh bổ sung.

Địa chỉ liên lạc:

Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế

323 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế

Điện thoại: 0543.881286; 0543.823141; Fax: 0543.823599

Hoặc liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Thư ký HĐQT

Điện thoại di động: 0905.126426

thong_bao_chot_ds_co_dong

Thông báo chốt Danh sách cổ đông 2016
Rate this post

About quantrihsq

Check Also

Khai thác Mỏ đá Granite đen Phú Lộc

Khai thác Mỏ đá Granite đen Phú LộcRate this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.