Home / Quan hệ cổ đông / NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ THÔNG QUA HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ THÔNG QUA HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.

Công ty CP khai thác đá Thừa Thiên Huế – Nghị quyết HĐQT về việc triển khai và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
– Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
– Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
– Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.
– Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 61b/NQ-HSQ-2020/ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 06 năm 2020 của công ty CP khai thác đá Thừa Thiên Huế;
– Căn cứ biên bản họp HĐQT số 126/HSQ ngày 24/09/2020
NGHỊ QUYẾT
Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, cụ thể:
– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP khai thác đá Thừa Thiên Huế.
– Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phiếu.
– Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 128.495 cổ phiếu.
– Giá trị cổ phiếu đăng ký phát hành: 1.284.950.000 đồng ( Một tỷ, hai trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./ .)
Thông tin chi tiết => Nghị quyết HĐQT- Phát hành cổ phiếu

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ THÔNG QUA HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.
Rate this post

About Admin

Check Also

Nhà Xưởng Đá đen Phú Lộc

Nhìn lại một năm nhà xưởng mới đi vào hoạt động,bước đầu đã đạt được …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.