Home / Quan hệ cổ đông / NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ THÔNG QUA HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ THÔNG QUA HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.

Công ty CP khai thác đá Thừa Thiên Huế – Nghị quyết HĐQT về việc triển khai và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
– Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
– Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
– Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.
– Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 61b/NQ-HSQ-2020/ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 06 năm 2020 của công ty CP khai thác đá Thừa Thiên Huế;
– Căn cứ biên bản họp HĐQT số 126/HSQ ngày 24/09/2020
NGHỊ QUYẾT
Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, cụ thể:
– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP khai thác đá Thừa Thiên Huế.
– Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/Cổ phiếu.
– Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 128.495 cổ phiếu.
– Giá trị cổ phiếu đăng ký phát hành: 1.284.950.000 đồng ( Một tỷ, hai trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./ .)
Thông tin chi tiết => Nghị quyết HĐQT- Phát hành cổ phiếu

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ THÔNG QUA HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.
Rate this post

About Admin

Check Also

NGHỊ QUYẾT – ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.