Home / Quan hệ cổ đông / NGHỊ QUYẾT – ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

NGHỊ QUYẾT – ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Luật Chứng khoán số70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ Điều  lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế;

– Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 122B/BBKP ngày 16 tháng 9 năm 2020;

Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 1) Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế theo hình thức lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản đã nhất trí thông qua Quyết định của Đại hội Đồng cổ đông với các nội dung chính như sau.

Tải file : NQ 122C

NGHỊ QUYẾT – ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Rate this post

About Admin

Check Also

Thông báo tuyển dụng lần II

CÔNG TY CP KHAI THÁC ĐÁ THỪA THIÊN HUẾ THÔNG BÁO Tuyển dụng lao động …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.