Home / Quan hệ cổ đông / ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2020

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2020

Ngày 13/06/2020 Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
* Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua một số nội dung sau;
1/ Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
2/ Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được Kiểm toán;
3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
4/ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
5/ Tờ trình về việc đăng ký chứng khoán trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom;
Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu bổ sung với các ông, bà có tên sau:
* Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
– Bà: Nguyễn Thị Hoài Thu
– Ông: Nguyễn Hoài Anh
– Ông: Nguyễn Đình Duy
* Bầu bổ sung:
– Ông: Nguyễn Đức Dũng
– Ông: Nguyễn Trung Kiên
– Bà: Dương Thanh Huyền
* Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
– Ông: Nguyễn Hùng Cường
– Ông: Nguyễn Trung Kiên
* Bầu bổ sung:
– Ông: Bùi Hoàng Phương
– Bà: Nguyễn Thị Hồng Hải
Sau Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Đức Dũng làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NĂM 2020
1.7 (33.33%) 3 votes

About Admin

Check Also

Thông báo tuyển dụng lần II

CÔNG TY CP KHAI THÁC ĐÁ THỪA THIÊN HUẾ THÔNG BÁO Tuyển dụng lao động …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.