Home / Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

Hội đồng quản trị: có 05 thành viên

–    Ông Hán Thành Công– Chủ tịch HĐQT

–    Ông Trần Văn Can – Phó CT HĐQT

–    Ông Trần Quang Luận – Thành Viên HĐQT

–    Bà  Nguyễn Thị Hạnh – Thành Viên HĐQT

–    Bà Nguyễn Thị Diệu Thủy– Thành Viên HĐQT

Ban Kiểm soát: có 03 thành viên

–    Bà Vũ Thị Xuân – Thành viên ban Kiểm soát

–    Ông Bà Trần Bảo Châu – Thành viên ban Kiểm soát

–    Ông Nguyễn Văn Tường Vy – Thành viên ban Kiểm soát

Ban Giám đốc: có 03 thành viên

–    Ông Nguyễn Hùng Ân – Giám đốc Công ty

–    Bà Nguyễn Thị Tuyến – Phó GĐ

Công ty có 03 Phòng chức năng và 03 Xí nghiệp trực thuộc.

–    Phòng Kế Hoạch – Tổng hợp

–    Phòng Kế toán – Tài vụ

–    Ban Kinh doanh

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức
Rate this post

About quantrihsq

Check Also

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2019

TB chốt danh sách cổ đông 2019 Thông báo chốt danh sách cổ đông 2019Rate …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.