Home / Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế

Hội đồng quản trị: có 05 thành viên

–    Ông Hán Thành Công– Chủ tịch HĐQT

–    Ông Trần Văn Can – Phó CT HĐQT

–    Ông Trần Quang Luận – Thành Viên HĐQT

–    Bà  Nguyễn Thị Hạnh – Thành Viên HĐQT

–    Bà Nguyễn Thị Diệu Thủy– Thành Viên HĐQT

Ban Kiểm soát: có 03 thành viên

–    Bà Vũ Thị Xuân – Thành viên ban Kiểm soát

–    Ông Bà Trần Bảo Châu – Thành viên ban Kiểm soát

–    Ông Nguyễn Văn Tường Vy – Thành viên ban Kiểm soát

Ban Giám đốc: có 03 thành viên

–    Ông Nguyễn Hùng Ân – Giám đốc Công ty

–    Bà Nguyễn Thị Tuyến – Phó GĐ

Công ty có 03 Phòng chức năng và 03 Xí nghiệp trực thuộc.

–    Phòng Kế Hoạch – Tổng hợp

–    Phòng Kế toán – Tài vụ

–    Ban Kinh doanh

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức
Rate this post

About quantrihsq

Check Also

Bảng cân đối kế toán 2017

Mời bạn xem file đính kèm: Bảng cân đối kế toán 2017: Bảng CĐKT Bảng …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.