Home / Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên – Huế là một doanh nghiệp Cổ phần, 100% vốn cổ đông, một đơn vị trực thuộc Ngành Xây dựng, được thành lập năm 1986, chuyển đổi cổ phần hóa năm 1999 theo Quyết định số 2627/1998/QĐ-UB ngày 16/12/1998 của UBND …

Read More »

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế Hội đồng quản trị: có 05 thành viên –    Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Chủ tịch HĐQT –    Ông Trần Văn Can – Phó CT HĐQT –    Ông Nguyễn Hoài Anh  – Thành Viên …

Read More »

Năng lực cung ứng

Năng lực cung ứng của Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế NHÂN LỰC Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế có 146 cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác. Trong đó có : –  42 cán bộ …

Read More »

Đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế Xí nghiệp đá xây dựng Ga Lôi: –    Địa chỉ: thôn Hải Cát, xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh TT – Huế –    Lĩnh vực hoạt động: khai thác, chế biến đá xây dựng, …

Read More »

Quy trình sản xuất

Hoạt động sản xuất của Công ty được tiến hành theo quy trình sau: Quy trình khai thác và chế biến đá xây dựng: Quy trình sản xuất đá Granit đen block:

Read More »