Home / Quan hệ cổ đông / Báo cáo về thay đổi Sở hữu Cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi Sở hữu Cổ đông lớn

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

– Công ty đại chúng

1. Tên cá nhận:

– Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình

– Quốc tịch: Việt Nam

– Số CMND:011676116; Cấp ngày 04/05/2000, Cấp tại CA Hà Nội

– Chức vụ tại Công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT

– Địa chỉ liên lạc: Số 804 – Nhà B The Manor – Hà Nội

2. Tên Cổ phiếu: Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế

3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 132,070 CP ( Một trăm ba mươi hai nghìn không trăm bảy mươi cổ phiếu) tương đương với 13,207% vốn điều lệ.

4. Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ đã bán làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 132,070 CP

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 0CP

6. Lý do thay đổi sở hữu: Chuyển nhượng

7. Ngày thay đổi sở hữu: 16/10/2012

NGƯỜI BÁO CÁO

(Đã ký)

NGUYỄN THANH BÌNH

Báo cáo về thay đổi Sở hữu Cổ đông lớn
Rate this post

About quantrihsq

Check Also

Khai thác Mỏ đá Granite đen Phú Lộc

Khai thác Mỏ đá Granite đen Phú LộcRate this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.